foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Tiến Quang.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2008.

Mô tả: 210Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Mục lục:

Chương 1: Cơ sở. Chương 2: Nhóm - Đồng cấu nhóm. Chương 3: Cấu trúc nhóm. Chương 4: Vành và trường. Chương 5: Vành đa thức và vành Ơclit. Chương 6: Phân tích đa thức trên các trường số

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Đình Bình, Lê Trọng Vinh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2008.

Mô tả: 219Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Mục lục:

Chương I: Chuỗi.

1/ Chuỗi số. 2/ Chuỗi hàm số. 3/ Chuỗi lũy thừa. 4/ Chuỗi Fourier

Chương II: Chương trình vi phân.

1/ Khái niệm chung về phương trình vi phân. 2/ Phương trình vi phân cấp 1. 3/ Phương trình vi phân cấp 2. 4/ Hệ phương trình vi phân

 

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2009.

Mô tả: 207Tr, kích thước: 14,5 x 20,5 cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 0: Sơ lược về khái niệm nhóm, vành, trường. Chương 1: Định Thức. Chương 2: Không gian vectơ. Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính. Chương 4: Ánh xạ tuyến tính. Chương 5: Ma trận. Chương 6: Dạng song tuyến tính, dạng toàn phương.

Register to read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 271Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Số thực. Chương 2: Hàm số một biến số thực. Chương 3: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số. Chương 4: Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số. Chương 5: Các định lí về giá trị trung bình.Chương 6: Nguyên hàm và tích phân bất định. Chương 7: Tích phân xác định. Chương 8: Chuỗi

Register to read more ...

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2006.

Mô tả: 387Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Tập hợp và ánh xạ. Chương 2: Cấu trúc đại số - Số phức - Đa thức và phân thức hữu tỉ. Chương 3: Định thức - Ma trận - Hệ phương trình tuyến tính. Chương 4: Đại số vectơ và hình học giải tích. Chương 5: Không gian vectơ - Không gian Euclid. Chương 6: Ánh xạ tuyến tính. Chương 7: Trị riêng và vectơ riêng

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn