foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Jean - Marie Monier.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2006.

Mô tả: 431Tr, kích thước: 16 x 24cm. Số định danh:

Mục lục:

Phần I:

Chương 7: Các hàm số thông dụng. Chương 8: So sánh các hàm số trong lân cận một điểm. Chương 9: Phép tính nguyên hàm. Chương 10: Tích phân trên một khoản bất kỳ. Chương 11: Đại cương về chương trình vi phân. Chương 12: Khái niệm về hàm số hai biến số thực. Chương 13: Bổ sung về phép tính tích phân

Phần II: Chỉ dẫn và trả lời các bài tập

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Jean - Marie Monier.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2006.

Mô tả: 343Tr, kích thước: 16 x 24cm. Số định danh:

Mục lục:

Phần I:

Chương 1: Số thực. Chương 2: Số phức. Chương 3: Dãy số. Chương 4: Hàm một biến lấy giá trị thực hoặc phức. Chương 5: Đạo hàm. Chương 6: Tích phân

Phần II: Chỉ dẫn và trả lời các bài tập

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Cao Văn, TS. Trần Thái Ninh, TS. Nguyễn Thế Hệ.

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm XB: 2010.

Mô tả: 258Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Số định danh: 519.2076 V115. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Mục lục:

Phần I. Bài tập xác suất

Chương 1: Xác suất. Chương 2: Biến ngẫu nhiên. Chương 3: Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng. Chương 4: Biến ngẫu nhiên hai chiều. Hàm các biến ngẫu nhiên. Chương 5: Luật số lớn.

Phần II. Bài tập thống kê toán

Chương 6: Cơ sở lý thuyết mẫu. Chương 7: Ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên. Chương 8: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương 9: Phân tích phương sai. Chương 10: Phân tích tương quan và hồi quy.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Hoàng Chí Thành.

Nhà Xuất bản: Giáo Dục. Năm xuất bản: 2007. Số trang: 151Tr.

Nội dung:

Chương 1: Đại cương về đồ thị. Chương 2: Hàm Grundy trên đồ thị. Chương 3: Các tập hợp đặc biệt trên đồ thị. Chương 4: Chu số và sắc số của đồ thị. Chương 5: Cặp ghép và đồ thị hai phần. Chương 6: Các thuật toán duyệt đồ thị. Chương 7: Chu trình Euler và chi trình Hamilton. Chương 8: Bài toán đường đi ngắn nhất. Chương 9: Mạng vận tải. Chương 10: Đồ thị phẳng. Chương 11: Cây và một số ứng dụng.

 

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

Nhà Xuất bản: Xây dựng. Năm XB: 2005. Số trang: 283Tr.

Số định danh: 513.2 Gi108. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Mục lục

Chương 1: Tập hợp - Ánh xạ - Số phức. Chương 2: Ma trận - Định thức - Hệ phương trình tuyến tính. Chương 3: Hàm số một biến số. Chương 4: Chuỗi. Chương 5: Hàm số nhiều biến số. Chương 6: Phương trình vi phân.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn