foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Đặng Huy Rận.

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật. Năm XB: 2005.

Mô tả: 138Tr, kích thước: 14,5x20,5cm

Số định danh: 513.1 R502. Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc.

Tóm tắt: Kiến thức cơ bản về phương pháp giải toán chia hết: Một số tính chất và quan hệ của số nguyên; phương pháp chia có dư, phương pháp đồng dư; Tuần hoàn, quy nạp....

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Đức Giáo.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; Năm XB: 2000. Mô tả: 456Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm. Số định danh: 519.7 Gi108. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Khái niệm thuật toán - Phương pháp quy nạp - Phương pháp đệ qui. Quan hệ. Đồ thị hữu hạn. Cây. Nhập môn về văn phạm và ngôn ngữ hình thức. Ôtômat hữu hạn đoán nhận ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Lôgic toán. Đại số Boole

 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Hoàng Ngọc Nhậm.

Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2002

Mô tả: 143Tr, kích thước: 14,3x20,3 cm

Số định danh: 519.2 Th116 . Vị trí: Kho sách 2, phòng đọc

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn