foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: ThS. Hoàng Ngọc Nhậm.

Nhà XB Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Năm XB: 2002. Mô tả: 260Tr, kích thước: 14,5x20x5cm. Số định danh: 519.2076 Nh121. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Mục lục:

Chương 1: Xác suất của biến cố và các công thức tính xác suất. Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suất. Chương 3: Một số qui luật phân phối xác suất thông dụng. Chương 4: Đại lượng ngẫu nhiên hai chiều. Chương 5: Hàm của các đại lượng ngẫu nhiên và luật số lớn. Chương 6: Cơ sở lý thuyết mẫu. Chương 7: Ước lượng các số đặc trưng của tổng thể. Chương 8: Kiểm định giả thiết thống kê.

Một số đề thi tham khảo.

Phụ lục 1: Hướng dẫn sử dụng một số hàm trong excel.

Phụ lục 2: Bảng giá trị hàm Gauss.

Phụ lục 3: Bảng giá trị hàm Laplace.

Phụ lục 4: Bảng giá trị Z

Phụ lục 5: Bảng giá trị X2

Phụ lục 6: Bảng giá trị t

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn