foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Định, Nguyễn Hoàng.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 255Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 0: Kiến thức thuẩn bị. Chương 1: Không gian Mêtric. Chương 2: Không gian Tôpô. Chương 3: Lí thuyết độ đo. Chương 4: Tích phân Lebesgue.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: TS. Võ Văn Tuấn Dũng.

Nhà xuất bản: Thống kê. Năm XB: 2007.

Mô tả: 143Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Cơ sở Lôgic. Chương 2: Phép đếm. Chương 3: Thuật toán. Chương 4: Quan hệ. Chương 5: Đại số Boole.

Register to read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: ThS. Lê Quang Hoàng Nhân, ThS. Hoàng Đức Hải.

NXB: Thống Kê. Năm XB: 2008.

Số trang: 394Tr. Kích thước: 21x23,3cm.

Nội dung:

Chương mở đầu: Logic toán Tập hợp - Hàm số. Chương 1: Giới hạn và liên tục của hàm số. Chương 2: Đạo hàm của hàm số. Chương 3: Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế. Chương 4: Hàm nhiều biến. Chương 5: Cực trị của hàm nhiều biến. Chương 6: Ứng dụng đạo hàm riêng trong kinh tế. Chương 7: Tích phân. Chương 8: Phương trình vi phân. Chương 9: Ứng dụng phương trình vi phân trong kinh tế.

Phụ lục: Sử dụng phần mềm Mathematica.

 

Register to read more ...

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Trần Bình.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2009.

Mô tả: 618Tr, kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung

Bài tập giải tích II

Chương 1: Áp dụng phép tính vi phân vào  hình học (hình học vi phân). Chương 2: Tích phân bội. Chương 3: Tích phân phụ thuộc tham số. Chương 4: Tích phân đường và mặt.

Bài tập giải tích III

Chương 1: Phương trình vi phân. Chương 2: Lý thuyết về chuỗi.

Register to read more ...

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Phan Huy Thiện.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2006.

Mô tả: 339Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Phương trình Hyperbolic. Chương 3: Phương trình Parabolic. Chương 4: Phương trình Elliptic. Chương 5: Các phép biến đổi tích phân. Chương 6: Hàm Green. Chương 7: Các hàm đặc biệt.

Hướng dẫn và đáp số

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn