foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phan Huy Thiện.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2006.

Mô tả: 339Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Nội dung

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Phương trình Hyperbolic. Chương 3: Phương trình Parabolic. Chương 4: Phương trình Elliptic. Chương 5: Các phép biến đổi tích phân. Chương 6: Hàm Green. Chương 7: Các hàm đặc biệt.

Hướng dẫn và đáp số

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn