foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Lê Quang Hoàng Nhân, ThS. Hoàng Đức Hải.

NXB: Thống Kê. Năm XB: 2008.

Số trang: 394Tr. Kích thước: 21x23,3cm.

Nội dung:

Chương mở đầu: Logic toán Tập hợp - Hàm số. Chương 1: Giới hạn và liên tục của hàm số. Chương 2: Đạo hàm của hàm số. Chương 3: Ứng dụng đạo hàm trong kinh tế. Chương 4: Hàm nhiều biến. Chương 5: Cực trị của hàm nhiều biến. Chương 6: Ứng dụng đạo hàm riêng trong kinh tế. Chương 7: Tích phân. Chương 8: Phương trình vi phân. Chương 9: Ứng dụng phương trình vi phân trong kinh tế.

Phụ lục: Sử dụng phần mềm Mathematica.

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn