foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Bùi Minh Trí.

Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm: 2005.

Mô tả: 254Tr, kích thước: 19x27cm.

Nội dung:

PHẦN 1. XÁC SUẤT THỐNG KÊ.

Chương 1. Khái niệm về xác suất và đại lượng ngẫu nhiên. Chương 2. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên và bổ sung một số phân phối. Chương 3. Đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều - các định lý giới hạn. Chương 4. Mẫu ngẫu nhiên ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết thống kê. Chương 5. Một số bài tập ứng dụng xác suất thống kê.

PHẦN 2. QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM.

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về quy hoạch thực nghiệm. Chương 2. Phương pháp bình phương cực tiểu. Chương 3. Quy hoạch trực giao. Chương 4. Quy hoạch thực nghiệm để tìm cực trị. Chương 5. Một số bài toán thực tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn