foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2007.

Mô tả: 271Tr, kích thước: 14,5 x 20,5cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Số thực. Chương 2: Hàm số một biến số thực. Chương 3: Giới hạn và sự liên tục của hàm số một biến số. Chương 4: Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến số. Chương 5: Các định lí về giá trị trung bình.Chương 6: Nguyên hàm và tích phân bất định. Chương 7: Tích phân xác định. Chương 8: Chuỗi

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn