foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Đình Bình, Lê Trọng Vinh.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2008.

Mô tả: 219Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Mục lục:

Chương I: Chuỗi.

1/ Chuỗi số. 2/ Chuỗi hàm số. 3/ Chuỗi lũy thừa. 4/ Chuỗi Fourier

Chương II: Chương trình vi phân.

1/ Khái niệm chung về phương trình vi phân. 2/ Phương trình vi phân cấp 1. 3/ Phương trình vi phân cấp 2. 4/ Hệ phương trình vi phân

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn