foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Tiến Quang.

Nhà xuất bản: Giáo Dục. Năm XB: 2008.

Mô tả: 210Tr, kích thước: 16 x 24cm.

Mục lục:

Chương 1: Cơ sở. Chương 2: Nhóm - Đồng cấu nhóm. Chương 3: Cấu trúc nhóm. Chương 4: Vành và trường. Chương 5: Vành đa thức và vành Ơclit. Chương 6: Phân tích đa thức trên các trường số

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn