foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Võ Trọng Hùng, TS. Phùng Mạnh Đắc.

Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Năm XB: 2005.

Mô tả: 459Tr. Kích thước: 16x24m.

Nội dung:

Chương 1: Vị trí của cơ học đá trong xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ. Chương 2: Đặc điểm và tính chất của đá. Chương 3: Đặc điểm cấu trúc và trạng thái cơ học của khối đá. Chương 4: Các quá trình địa cơ học xảy ra trong khối đá khi xây dựng công trình ngầm và khai thác mỏ. Chương 5: Chất lượng khối đá và độ ổn định của công trình ngầm. Chương 6: Độ ổn định của trụ bảo vệ. Chương 7: Độ ổn định của nền công trình ngầm. Chương 8: Hiện tượng "nổ đá"  và phương pháp điều khiển. Chương 9: Duy trì và nâng cao độ ổn định cho công trình ngầm. Chương 10: Một vài bài toán cơ học đá ứng dụng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn