foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn An.

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm. Năm XB: 2005. Mô tả: 246Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm

Nội dung:

Chương 1. Nhiệt động học của hệ sinh vật. Chương 2. Động học của quá trình sinh học. Chương 3. Tính thấm của tế bào và mô. Chương 4. Các hiện tượng điện động học. Chương 5. Độ dẫn điện của tế bào và mô. Chương 6. Điện thế sinh vật. Chương 7. Quang sinh học. Chương 8. Phóng xạ sinh vật học.

Bảng chỉ mục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn