foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. Phùng Hồ.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2007. Mô tả: 286Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Chương 1: Chuyển đông của hạt tích điện trong chân không. Chương 2: Một số vấn đề vật lý lượng tử. Chương 3: Phổ năng lượng của các hệ hạt năng lượng. Chương 4: Một số vấn đề vật lý bán dẫn. Chương 5: Xử lý tín hiệu quang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn