foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt Hà, TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro kê khai nộp thuế các doanh nghiệp tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

 

Tác giả: Nguyễn Li Na, PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ N100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công việc và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việccủa kế toán viên; từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao động lực làm việc đối với kế toán viên tại huyện Gò quao, tỉnh Kiên Giang.

 

Tác giả: Trần Nguyễn Tố Linh, TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công, từ đó, đề xuất một số hàm ý chính sách giúp nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công tại Sở Giao thông vận tải Kiên Giang.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Vũ, PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của CCVC từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn hiện công tác tạo động lực làm việc cho CCVC tại UBND huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.

 

Tác giả: Võ Nhật Minh Em, PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ E202. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng. Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của nhân viên trong công việc tại Trung tâm Y tế huyện Giồng Riềng.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.