foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Hoàng Bảo Ngọc; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 68Tr. Số định danh: 338.37168/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng nuôi tôm và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các mô hình nuôi tôm tại Thị Xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thông qua đó, đề xuất các hàm ý chính sách nhằm giúp nhà đầu tư, cơ quan quản lý địa phương đưa ra các định hướng, các chiến lược phát triển ngành công nghiệp nuôi tôm tại địa phương.

 

Tác giả: Trần Thanh Tùng; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021. Mô tả: 85Tr. Số định danh: 368.4/ T513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Bùi Tấn Đảm; PGS. TS. Quan Minh Nhựt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017. Mô tả: 65Tr. Số định danh: 354.270959787/ Đ104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn và thực trạng về phát triển đội ngủ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp huyện, đề xuất một số giải pháp tích cực phát triển đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp huyện ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tác giả: Trịnh Thị Nguyệt Hà, TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro kê khai nộp thuế các doanh nghiệp tại huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

 

Tác giả: Nguyễn Li Na, PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ N100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công việc và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việccủa kế toán viên; từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao động lực làm việc đối với kế toán viên tại huyện Gò quao, tỉnh Kiên Giang.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.