foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mỹ Dung. PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.00285/ D513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố thúc đẩy hành vi chuyển đổi số của các thành viên thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Từ đó đề xuất các hàm ý chính sách về các nhân tố để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Đại học Trà Vinh hướng tới mô hình đại học tiên tiến.

Tác giả: Nguyễn Trương Phương Thảo. PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Th108. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng (KNTCTD) tại BIDV Trà Vinh của DNNVV lĩnh vực xây dựng, qua đó đề ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao KNTCTD tại BIDV của DNNVV lĩnh vực xây dựng trong thời gian tới

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh. Từ đó kiến nghị hàm ý chính sách nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ hành chính công phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Tác giả: Hồ Thị Loan Anh; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.70959786/ A107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh” nhằm đưa ra phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến NL của DNNVV trên địa bàn trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao NL của cộng đồng các DN này trong thời gian xấp tới.

 

Tác giả: Châu Thị Kim Ngân; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.007/ Ng121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng hoạt động học tập trực tuyến của Việt Nam hiện nay. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến Ý định tham gia HTTT của những người đi làm tại Trà Vinh và thông qua các số liệu, các phép thống kê đo lường, xem xét tầm quan trọng của từng yếu tố. Qua đó đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của học tập trực tuyến để tăng ý định tham gia học tập trực tuyến của người đi làm tại Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn