foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701 / Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn nhằm đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hoà giải tranh chấp lao động.

 

Tác giả: Vương Tú Cầm; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.67252/ C120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn cân đối ngân sách địa phương, phát hiện những tồn tại, hạn chế từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn cân đối ngân sách địa phương qua Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng trong thời gian tới.

 

Tác giả: Đoàn Đình Hữu; TS. Phạm Văn Võ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970668/ H566. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của Luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn; đánh giá, làm rõ hơn thực trạng áp dụng pháp luật trong công ty hiện nay ở Việt Nam; từ đó kiến nghị các giải pháp tiến tới hoàn thiện pháp luật trong thời gian sắp tới.

 

Tác giả: Tô Cẩm Nhung; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.160959774/ Nh513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài về“Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương” là góp phần cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Mai; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.47910959774/ M103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn