foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thu Loan; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.70959786/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh của cộng đồng các doanh nghiệp này trong tương lai.

 

Tác giả: Chung Văn Nghĩa; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.70959799/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng phát triển loại hình DNTN tại Sóc Trăng trong thời gian qua, từ đó đề ra một số giải pháp phát triển loại hình DNTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trần Cung Vàng; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ V106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích cơ sở lý thuyết và thực trạng công tác QLNN đối với hoạt động XDCB bằng nguồn vốn ngân sách công trên địa bàn huyện An Minh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình QLNN đối với HĐ ĐTXDCB bằng nguồn vốn ngân sách (NS) trên địa bàn huyện An Minh.

 

Tác giả: Trần Thị Mộng Nghi; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959797/ Ngh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Bình. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Hòa Bình trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hàng Thị Nga; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.25/ Ng100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu phân tích thực trạng đào tạo nghề (ĐTN) cho lao động nông thôn (LĐNT) huyện Hòa Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.