foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đỗ Thanh Sang; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.60959786/ S106. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ ĐTPT Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Dương Thị Trúc Ly; GS. TS. Hồ Đức Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7/ L600 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu. Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống Bưu điện tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 – 2017. Đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động cho hệ thống Bưu điện tỉnh Bạc Liêu.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Đồng Nhi; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.40959786/ Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý Ngân sách huyện Càng Long, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách tại huyện Càng Long trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lâm Hiền Diệu; PGS. TS. Đặng Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ D309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

 

Tác giả: Nguyễn Phú Cường; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.40959797 / C561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tổng quan khung lý thuyết về quản lý vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng công trình để thấy được các nhân tố (yếu tố) ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng công trình. Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý sử dụng vốn NSNN đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2017. Đề xuất giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện Hòa Bình.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.