foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Huỳnh Điểu; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.130959786 / Đ309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình ở khu vực ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng xâm nhập mặn tại Trà Vinh trong thời gian qua

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình trong vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn;

- Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm tăng thu nhập của hộ gia đình ở vùng bị ảnh hưởng bởi XNM.

 

 

Tác giả: Nguyễn Huỳnh Thị Hoài Thương; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 104Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.40959786 / Th561. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng quản lý chi NSNN huyện Càng Long. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN huyện trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản lý chi NSNN;

- Đánh giá thực trạng về công tác quản lý chi NSNN huyện Càng Long giai đoạn 2013 – 2017, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi NSNN huyện Càng Long trong thời gian tới.

 

 

Tác giả: Võ Thị Hồng Lan; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.40959791 / L105. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác quản lý thu, chi NSNN của thành phố Vị Thanh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu, chi NSNN của thành Phố Vị Thanh trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang từ năm 2013 - 2016;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu, chi NSNN của thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu, chi NSNN của thành phố Vị Thanh trong thời gian tới.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Nhã Khâm; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959786 / Kh120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng sự thay đổi về thu nhập của người dân tái định cư tại khu công nghiệp Long Đức, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân sau thu hồi đất trên địa bàn khu công nghiệp Long Đức thành phố Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu những cơ sở lý luận chung về thu nhập, khu công nghiệp và tái định cư;

- Phân tích thực trạng về sự thay đổi thu nhập của người dân tái định cư tại khu công nghiệp Long Đức thành phố Trà Vinh;

Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân tái định cư tại khu công nghiệp Long Đức thành phố Trà Vinh.

 

 

Tác giả: Nguyễn Duy; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.12 / D522 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích đánh giá thực trạng xuất khẩu lao động sang Nhật Bản của Trà Vinh trong thời gian qua, đề xuất giải pháp thúc đẩy XKLĐ sang Nhật Bản: trường hợp tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích khái quát thực trạng hoạt động và hiệu quả của XKLĐ sang Nhật Bản. Trên cơ sở đó tìm ra điểm mạnh, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động xuất khẩu lao động sang Nhật Bản: trường hợp tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Trên cơ sở thực trạng XKLĐ trên địa bàn tỉnh, dựa vào định hướng phát triển xuất khẩu lao động trong thời gian tới, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động sang Nhật Bản: trường hợp tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.