foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hân; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / H121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ thuế.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về chất lượng dịch vụ thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre;

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ thuế, đề xuất mô hình nghiên cứu và xây dựng thang đo các nhân tố;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre;

Đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Phạm Văn Thi; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / Th300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Lược khảo tổng quan các lý thuyết và tài liệu liên quan đến công tác quản trị nguồn nhân lực nói chung. Tác giả xác định các điểm mạnh,điểm yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của trường ĐHTG, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý nguồn nhân lực trong tương lai để nhà trường nghiên cứu trong sứ mệnh tầm nhìn của mình.

 

 

Tác giả: Nguyễn Việt Quân; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.6 / Qu121 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các DN vào KCN; từ đó, đề xuất hàm ý chính sách để thu hút sự đầu tư của các DN vào KCN tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào khu công nghiệp;

- Đề xuất hàm ý chính sách để thu hút sự đầu tư của các DN vào KCN tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới;

Tác giả: Cao Thị Bích Trâm; TS. Ngô Quang Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.271 / Tr120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp xây dựng của cục thuế tỉnh Hậu Giang quản lý trong thời gian qua;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp xây dựng ở cục thuế Hậu Giang nhằm đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp thuế GTGT vào NSNN.

Tác giả: Đào Thị Loan Anh; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.404 / A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chậm tiến độ và đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm hạn chế chậm tiến độ của các dự án giao thông tại tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về tình hình đầu tư và tiến độ các dự án giao thông tại tỉnh Hậu Giang;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc chậm tiến độ của các dự án giao thông tại tỉnh Hậu Giang;

- Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc chậm tiến độ của các dự án giao thông tại tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất hàm ý chính sách nhằm hạn chế chậm tiến độ của các dự án giao thông tại tỉnh Hậu Giang.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.