foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Thanh Vũ; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / V500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng động lực làm việc và các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc cho các cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng động lực làm việc của cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang;

- Phân tích các nhân tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất giải pháp nâng cao động lực làm việc của cán bộ và nhân viên tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang.

Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.404 / A107.  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài này là đề xuất các giải pháp thích hợp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng trên địa bàn huyện Trà Ôn.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn trong thời gian qua;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn trong thời gian qua;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lương Hoàng Trung Đan; PGS. TS. Nguyễn Thuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Đ105 552. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó gợi ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

- Gợi ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Văn Tân; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.271 / T121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại huyện Vũng Liêm. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu tổng quan về ngành thuế Vũng Liêm và tình hình hoạt động quản lý quản lý thuế GTGT trên địa bàn huyện Vũng Liêm;

- Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác quản lý thuế thuế GTGT tại huyện Vũng Liêm;

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT tại huyện Vũng Liêm.

 

Tác giả: Trần Chí Cường; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 / C561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu thực trạng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, xác định và phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các DNNVSN. Từ đó đưa ra giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng cho các DNNVSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng tiếp cận vốn vay ngân hàng của DNNVSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Xác định và phân tích các nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của DNNVSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất hàm ý chính sách để nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng cho các DNNVSN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.