foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Phượng Uyên; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1 / U527 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận vốn vay ngân hàng chính sách của hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh và đề xuất một số hàm ý đối với các chính sách hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận vốn vay ngân hàng chính sách xã hội hiệu quả.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng tiếp cận nguồn vốn từ NHCSXH của hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn NHCSXH của hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp phù hợp giúp các hộ nghèo nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn hiệu quả hơn.

Tác giả: Nguyễn Thanh Trí; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8384 / Tr300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tiến hành đánh giá tác động của các yếu tố đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội qua Bưu điện nhằm tìm ra các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đối với dịch vụ này trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được các yếu tố tác động lên sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH qua Bưu điện;

- Đo lường mức độ tác động của các yếu tố lên sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH qua Bưu điện;

- Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện.

Tác giả: Huỳnh Văn Phương; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 633.18 / Ph561 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa, từ đó đưa ra hàm ý chính sách để tăng năng suất của nông dân trên địa bàn huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố, phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất lúa của nông dân trên địa bàn huyện Cầu Kè;

- Đề xuất hàm ý chính sách nhằm tăng năng suất lúa của nông dân trồng lúa trên địa bàn huyện Cầu Kè.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Kh107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh nhằm đề xuất một số giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tín dụng cung cấp này.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích, khái quát thực trạng tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng nông nghiệp nông thôn tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Trần Thị Yến Nhi; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.4791 / Nh300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các điểm đến du lịch tâm linh tại tỉnh Trà Vinh với các điều kiện tài nguyên, nhân lực, chính sách và kể cả nhu cầu du lịch tại tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa ra các đề xuất thu hút du khách đến các điểm đến du lịch tâm linh tại Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá tiềm năng du lịch các điểm đến du lịch tâm linh tỉnh Trà Vinh;

- Thực trạng hoạt động thu hút du lịch tỉnh Trà Vinh;

- Đề ra một số giải pháp định hướng phát triển điểm đến du lịch tâm linh tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.