foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Hảo; TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2 / H108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong công tác kiểm tra thuế và qua đó đề xuất một số giải pháp cần thiết để hoàn thiện công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại huyện Vũng Liêm;

- Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế tại huyện Vũng Liêm.

Tác giả: Châu Vĩnh Phúc; TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.15 / Ph506 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017 và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý Quỹ HTND đến năm 2020.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát về Quỹ HTND, quản lý và quản lý Quỹ HTND;

- Phân tích thực trạng hoạt động quản lý Quỹ HTND tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017, nêu những kết quả, hạn chế và nguyên nhân;

- Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Quỹ HTND tỉnh Trà Vinh đến năm 2020;

Đề tài cần phải nghiên cứu: Thực trạng hoạt động, nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý và đưa ra giải pháp hoàn thiện quản lý Quỹ HTND tỉnh Trà Vinh.

Tác giả: Nguyễn Văn Triều; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8384 / Tr309 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế nhằm đánh giá khách quan chất lượng thực thi chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, thái độ phục vụ của công chức thuế, cơ sở vật chất của cơ quan thuế; qua đó, đề ra các hàm ý chính sách cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng chất lượng phục vụ của cơ quan thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;

- Phân tích các nhân tốt ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đến giao dịch tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long;

Từ kết quả nghiên cứu đề ra ra các hàm ý chính sách cải thiện chất lượng phục vụ nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người nộp thuế.

 

Tác giả: Nguyễn Quốc Toàn; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.81 / T406 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng tại tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích khái quát tình hình kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng tại tỉnh Hậu Giang;

- Phân tích thực trạng mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tại tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất hệ thống giải pháp phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng tại tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.

 

Tác giả: Trương Thị Lan; PGS. TS. Đặng Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / L105 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, trên cơ sở đó, đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực này.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Thành phố Sóc Trăng;

- Đánh giá mức độ tác động của từng yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với DVHCC tại Thành phố Sóc Trăng;

- Đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với DVHCC tại Thành phố Sóc Trăng.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.