foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hứa Phước Đại; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.330959786/ Đ103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đề tài tập trung làm rõ các vấn đề về mức độ hài lòng của người dân đến công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Từ đó, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân liên quan đến công tác này.

 

Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh; PGS. TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.271/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các hành vi gian lận thuế GTGT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ đó đề xuất các giải pháp nhằm chống gian lận thuế GTGT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Thư; TS. Huỳnh Văn Hồng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.1068/ Th550. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác quản lý của Ban quản lý (BQL) các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý của Ban Quản lý các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Bé Sáu; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ S111. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính công thành phố Trà Vinh. Từ kết quả đó, tác giả đề xuất hàm ý chính sách giúp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công tại Trung tâm hành chính công thành phố Trà Vinh.

 

Tác giả: Đỗ Hòa Nhã; PGS. TS. Đặng Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Nh100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài thực hiện nhằm đánh giá thực trạng mô hình sản xuất nhãn idor huyện Cù Lao Dung; phân tích hiệu quả tài chính của mô hình trồng nhãn Idor ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Từ đó đề ra các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm nâng cao lợi nhuận cho nông hộ tham gia mô hình trồng nhãn Idor và định hướng nhân rộng mô hình phù hợp với thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện. Góp phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cù Lao Dung.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.