foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Lâm Giang; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.44/ Gi106. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú để đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Thị Thúy Liễu; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ L309. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng về DVCT trợ cấp BHXH qua Bưu điện và sự hài lòng của người đang hưởng trợ cấp BHXH với dịch vụ này tại tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện DVCT trợ cấp BHXH qua dịch vụ Bưu điện trong thời gian tới.

Tác giả: Lê Thị Thanh Diệu; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ D309. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Nguyễn Minh Hùng; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ H513. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên và đề xuất một số hàm ý chính sách để nâng cao sự hài lòng của nhân viên trong ngành xăng dầu tại tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Hải Đăng; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.67252/ Đ116. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp thúc đẩy ĐTC trong lĩnh vực NN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn