foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Vương Khanh; TS. Ngô Quang Huân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.827 / Kh107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng và phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích các yếu tố môi trường vĩ mô kinh tế, chính trị - pháp luật, văn hóa - xã hội, yếu tố công nghệ, điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh;

- Phân tích các yếu tố môi trường vi mô như thực trạng sản xuất, mức độ nhận biết thương hiệu, tỷ lệ lợi nhuận của người bán lẻ... có ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh;

Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh;

Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện phát triển thương hiệu rau xà lách xoong thị xã Bình Minh.

Tác giả: Phan Văn Tiến; PGS. TS. Nguyễn Chí Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.40959786 / T305  Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là hoàn thiện qui trình kiểm soát chi thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua Kho bạc Nhà nước Càng Long tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua Kho bạc Nhà nước huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập qua Kho bạc Nhà nước huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh;

Tác giả: Huỳnh Hải Long; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71 / L431. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng và xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm kiểm soát và hạn chế RRTDNH tại Agribank chi nhánh Trà Cú.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về tín dụng, về rủi ro tín dụng và hệ thống các quy định pháp luật hiện hành về công tác cung cấp tín dụng và kiểm soát chất lượng tín dụng đối với nông hộ ;

- Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng nông hộ và RRTDNH tại Agribank chi nhánh Trà Cú nhằm đánh giá những thành công, hạn chế và nguyên nhân của công tác quản lý tín dụng – RRTDNH tại Chi nhánh này;

- Đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát và hạn chế RRTD đối với nông hộ tại Agribank chi nhánh Trà Cú.

Tác giả: Nguyễn Thị Trà Ngân; PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8384 / Ng121 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo, xác định các yếu tố chính, phân tích, đo lường mức độ ảnh hưởng của chúng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp góp phần cải tiến, nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Tiền Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về chất lượng, chất lượng dịch vụ, chất lượng đào tạo và sự hài lòng của khách hàng;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Tiền Giang;

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo, hoàn thiện môi trường học tập của sinh viên tại trường Đại học Tiền Giang.

Tác giả: Nguyễn Quốc Trí; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / Tr300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của công chức viên chứ tại Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy nhân viên làm việc tích cực hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở LĐTBXH tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng CCVC của CCVC tại Sở LĐTBXH;

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng trong công việc của CCVC tại Sở LĐTBXH;

- Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của CCVC tại Sở LĐTBXH.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.