foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Việt Khoa; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.5/Kh401. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài xây dựng hệ thống các giải pháp về nghèo đói; Nêu và phân tích các giải pháp giảm nghèo đã được huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang thực hiện trong thời gian qua. Tổng kết những mặt được và hạn chế trong công tác giảm nghèo trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh gái thực trạng về công tác giảm nghèo và các yếu tố ảnh hưởng đến giải pháp giảm nghèo ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác giảm nghèo và nhận xét kết quả thực hiện các giải pháp giảm nghèo tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang trong thời gian qua, làm cơ sở đề xuất giải pháp ở mục tiêu 3;

- Căn cứ mục tiêu 2 đề xuất những giải pháp nhằm góp phần thực hiện giảm nghèo ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang có hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lưu Văn Xưa; PGS. TS. Đặng Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.4095978/X551. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thu nhập nông hộ trên đất lúa khi chuyển đổi cơ cấu canh tác tại Huyện Mang Thít, từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách khuyến khích nông dân chuyển đổi mô hình canh tác nâng cao thu nhập.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng chuyển đổi cơ cấu canh tác trên đất sản xuất lúa tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long;

- Đánh giá thu nhập nông hộ trước và sau khi chuyển đổi cơ cấu canh tác trên đất sản xuất lúa và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập khi chuyển đổi cơ cấu canh tác trên đất lúa tại huyện Mang Thít;

- Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm khuyến khích chuyển đổi mô hình canh tác nhằm nâng cao thu nhập nông hộ tại huyện Mang Thit, tỉnh Vĩnh Long.

 

Tác giả: Lê Thị Hồng My; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1/M600. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng huy động vốn tại BIDV Chi nhánh Hậu Giang, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn từ các nguồn khác nhau tại BIDV Chi nhánh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng và hiệu quả công tác huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Hậu Giang từ năm 2014- 2016;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả huy động vốn tại BIDV Hậu Giang;

- Đề xuất giải pháp tăng cường huy động vốn từ các nguồn khác nhau tại BIDV Hậu Giang.

 

Tác giả: Trịnh Mỹ Kiều; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 363.6/K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vượt dự toán và đề xuất các hàm ý chính sách góp phần hạn chế vượt dự toán của các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về tình hình đầu tư cho giao thông và tình hình vượt dự toán của các dự án giao thông tại tỉnh Hậu Giang;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vượt dự toán trong các dự án giao thông tại tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất các hàm ý chính sách góp phần hạn chế vượt dự toán của các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

 

Tác giả: Trần Thanh Xuân; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 334/X502. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang, từ đó nhận xét những tồn tại, hạn chế nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.