foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hà Thị Ngọc Diệp; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Đ307. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian tới.

 

Tác giả: Dương Thị Kim Xuyến; PGS. TS. Đặng Thanh Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ X527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của lao động trực tiếp trong ngành sản xuất công nghiệp tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất những hàm ý chính sách để nâng cao sự hài lòng trong công việc của lao động trực tiếp trong ngành sản xuất công nghiệp tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Thái Tố Nguyên; PGS. TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.7/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các Hợp tác xã, phân tích chi tiết hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 

Tác giả: Lê Xuân Hòa; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ H401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chính của đề tài phân tích tình hình quản lý thu - chi quỹ BHXH, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tăng cường quản lý thu - chi quỹ BHXH, góp phần sử dụng hiệu quả quỹ BHXH trong thời gian tới.

 

Tác giả: Châu Kim Huệ; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.71/ H507. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng vay vốn tín dụng chính thức ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập của nông hộ và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn tín dụng chính thức của nông hộ tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.