foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kiên Thị Minh Nguyệt; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ Ng528. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng thu nhập của các hộ nghèo tại Trà Vinh trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lâm Dưỡng Nhi; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 334.683/ Nh300. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khái quát tình hình Hợp tác xã trên địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Phân tích thực trạng phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Đề xuất giải pháp phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

 

Tác giả: Hà Minh Trí; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 111Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Tr300. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử dụng DVCTT của KBNN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy phát triển GDĐT tại các KBNN trên địa bàn tỉnh.

 

Tác giả: Huỳnh Tấn Nguyên; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ng527. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng, tác giả đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại chi nhánh Sóc Trăng.

 

Tác giả: Đinh Sơn Hồng; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 102Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.48/ H458. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục tiêu chung là đánh giá đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất hàm ý chính sách về các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn