foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Diệu;  TS. Vũ Việt Hằng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Mở TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 130Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786 D309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục đích nghiên cứu của Luận văn:

Đề tài tập trung vào các mục tiêu sau đây:

- Tìm ra những nhân tố nào ảnh hưởng đến thu nhập của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Tìm ra những nhân tố nào ảnh hưởng đến thu nhập của đồng bào dân tộc Kinh tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của đồng bào dân tộc Khmer và dân tộc Kinh tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...

Tác giả: Ngô Sô Phe. TS. Ninh Thị Thu Thủy (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.

Mô tả: 95Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế - xã hội, ý nghĩa của phát triển nguồn nhân lực, một số đặc điểm của nguồn nhân lực ngành giáo dục.

Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua trên các mặt: về số lượng, chất lượng, cơ cấu nguồn nhân lực, các động lực thúc đẩy để phát triển nguồn nhân lực, từ đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân của chúng.

Đề xuất một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực của ngành giáo dục tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.