foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đinh Thái Thị Huỳnh Thu; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ Th500. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Châu Thành. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Châu Thành giai đoạn tới.

 

Tác giả: Dương Minh Nhựt; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Nh566. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại TTYT huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Căn cứ trên cơ sở đã nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ y tế để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn.

 

Tác giả: Hà Quang Thùy; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2 / Th522. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung phân tích thực trạng chăn nuôi bò thịt, đồng thời đề ra những giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Nhanh; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959786 / Nh107. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong XDNTM trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các hàm ý tăng cường sự tham gia của người dân trong XDNTM, đóng góp vào sự phát triển bền vững của chương trình.

 

Tác giả: Huỳnh Văn Nhi; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / Nh300. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá “hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghè”o và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo từ nguồn vốn tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn