foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thanh Liêm; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.642/ L304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hoạt động của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất các giải pháp phát triển DNNVV trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hoàng Thanh Phát; TS. Nguyễn Văn Lương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 112Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.440959799/ Ph110. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rõ vấn đề lý luận liên quan thu thuế GTGT và thực tiễn công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp; luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng giai đoạn hiện nay.

Tác giả: Lê Phạm Minh Khôi; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.3/ Kh452. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo nhằm xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Đoàn Thị Ngọc; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.5/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá mức thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ đồng bào dân tộc Khmer nhằm xây dựng các giải pháp nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.

 

Tác giả: Huỳnh Thị Thu Nguyệt; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ Ng528. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng về hiệu lực quản lý thi hành trong quá trình triển khai công tác quản lý nợ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Bến Tre. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý nợ thuế để hoàn thiện công tác này tại Chi cục Thuế thành phố Bến Tre trong những năm tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.