foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Triệu Văn Nguyện; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Với mục tiêu tìm hiểu kết quả, hiệu quả của sản xuất theo mô hình phát triển cánh đồng lớn, đồng thời xác định những khó khăn trong quá trình thực hiện phát triển cánh đồng lớn, từ đó góp phần đưa ra những giải pháp để phát triển sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn tại huyện Mỹ Xuyên trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Công Tính; TS. Thái Anh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ T312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp kê khai thuế tại Chi cục Thuế thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, đề xuất các gợi ý chính sách nhằm cải thiện tình hình tuân thủ thuế của doanh nghiệp.

 

Tác giả: Trương Mỹ Ngọc; TS. Phạm Đức Kỳ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959795/ Ng419. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giảm nghèo và đề xuất các hàm ý chính sách giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

 

Tác giả:  Phan Thị Thanh Thảo; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.44/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đề xuất giải pháp hoàn hiện công tác quản lý thu thuế trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Vũ; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng động lực làm việc của CBCC từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao động lực làm việc của CBCC cấp xã trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.