foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Tuân; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / T502. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ công khi đến giao dịch tại KBNN Bến Tre. Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao sự hài lòng của khách hàng đến giao dịch tại KBNN Bến Tre trong thời gian tới.

 

Tác giả: Bùi Thị Bảo Ngọc; TS. Nguyễn Thanh Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 58Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.167/ Ng419. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học viên cao học từ đó đưa ra những hàm ý chính sách để nhà trường có thể nâng cao kết quả học tập của học viên.

 

Tác giả: Lưu Thanh Ngân; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959786/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo; TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701 / Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn nhằm đề xuất một số giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về hoà giải tranh chấp lao động.

 

Tác giả: Vương Tú Cầm; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.67252/ C120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn cân đối ngân sách địa phương, phát hiện những tồn tại, hạn chế từ đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn cân đối ngân sách địa phương qua Kho bạc Nhà nước Sóc Trăng trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn