foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Văn Rở, PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2714/ R460. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kê khai, nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Giồng Riềng; từ đó, đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tăng nguồn thu cho NSNN.

 

Tác giả: Huỳnh Ngọc Duy, TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959799/ D522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng thu nhập của các hộ nghèo; phân tíchcác nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các hộ; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho hộ nghèo trên địa bàn huyệnChâu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

 

Tác giả: Thái Thanh Tuấn, TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959799/ D522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên y tế từ đó đưa ra hàm ý chính sách nhằm nâng cao động lực làm việc của nhân viên y tế tỉnh Sóc Trăng.

 

Tác giả: Ngọc Phương Thanh, TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với DNNQD trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Dương Thanh Triều, TS. Trần Minh Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 334.683059797/ Tr309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu hiện trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nói chung và hiện trạng thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp nói riêng tại tỉnh Kiên Giang và đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Kiên Giang.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.