foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Minh Tâm; GS. TS. Hoàng Thị Chỉnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.382/ T120. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình tại tỉnh Hậu Giang. Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến ý định tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình tại tỉnh Hậu Giang. Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm giữ vững và gia tăng tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình tại tỉnh Hậu Giang.

 

Tác giả: Trần Thị Mỹ Hiếu; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 330.959786/ H309. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích BĐKH ảnh hưởng đến kinh tế của các hộ nghèo ở huyện Cầu Ngang. Qua đó đánh giá khả năng ứng phó và phát triển kinh tế của các hộ nghèo sống trong BĐKH; đề xuất các chính sách phù hợp.

 

Tác giả: Phạm Thị Kim Chi; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Ch300. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ hài lòng đối với ứng dụng VssID của người tham gia BHXH bắt buộc tại khu vực tỉnh Trà Vinh. Từ đó, tác giả đề xuất hàm ý chính sách nâng cao mức độ hài lòng đối với ứng dụng VssID trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong tương lai.

 

Tác giả: Phạm Điều Bảo Duy; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.160959786/ D522. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là xác định mức độ hài lòng của người dân và đề xuất các giải pháp để nâng cao mức độ hài lòng đối với chất lượng của DVHCC cho người dân tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Thúy Di; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.4/ D300. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định tham gia BHXHTN của người LĐTD. Từ đó, đề xuất hàm ý chính sách nhằm gia tăng lượng NTG BHXHTN TĐB huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn