foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Phương Thảo, PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố chủ yếu tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của DNDL trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách nhằm năng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của các DNDL.

Tác giả: Lưu Ngọc Tuyền; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng nuôi cá lóc tại Trà Vinh giai đoạn 2016-2018. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị cá lóc nuôi tại Tỉnh Trà Vinh. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị của cá lóc nuôi thời gian tới.

 

Tác giả: Lâm Thị Ngân; PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.742/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của các nông hộ tại địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các hàm ý chính sách để nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ để đầu tư phát triển sản xuất, nhằm góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện.

 

Tác giả: Trần Ngọc Hiếu; PGS. TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.120424/ H309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động do đô thị hóa ở thành phố Trà Vinh. Đề xuất giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất do đô thị hóa ở thành phố Trà Vinh đến năm 2025.

 

Tác giả: Lê Thị Kim Chi; PGS. TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ Ch300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động tại các Khu Công nghiệp tỉnh Trà Vinh mà chủ yếu tập trung vào Khu Công nghiệp Long Đức. Đề xuất các hàm ý chính sách nâng cao thu nhập cho người lao động trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.