foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thùy Trang; TS. Huỳnh Hữu Trung Kiên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch biển, đảo trên địa bàn huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang. Từ đó, đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách tham quan DLBD trên địa bàn huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Uyên; TS. Trần Minh Hải (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.479159797/ U527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài trên cơ sở tìm hiểu thực trạng phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Kiên Giang, cũng như những tiềm năng phát triển du lịch ở đây. Từ đó tác giả đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển du lịch nông thôn tại Kiên Giang.

 

Tác giả: Lâm Thị Tuyết Trâm; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959797/ Tr120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu các yếu tố tín dụng NHCSXH tác động đến thu nhập của hộ nghèo và đề xuất hàm ý chính sách hoàn thiện tín dụng của NHCSXH đối với hộ nghèo tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

 

Tác giả: Lê Thanh Nam; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.634/ N104. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng hoạt động SXKD của hộ cá thể và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của hộ SXKD cá thể lên DN trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các hàm ý chính sách nâng cao hiệu quả chuyển đổi hộ SXKD cá thể sang DN trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Út Mến; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ M254. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức quản lý Nhà nước về kinh tế, đề xuất giải pháp để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ công chức quản lý Nhà nước về kinh tế cấp huyện.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.