foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Tuyết Hương; TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng nghèo ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp giảm nghèo ở huyện Cầu Ngang.

 

Tác giả: Châu Thanh Sang; TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959797/ S106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng nghèo, nguyên nhân dẫn đến nghèo tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2017. Phân tích kết quả thực hiện công tác giảm nghèo của nông hộ trong thời gian qua. Đề xuất hàm ý chính sách nhằm giảm nghèo của nông hộ trong thời gian tới tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Hào; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 362.14/ H108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng KCB tại các trạm y tế trên địa bàn huyện huyện Vũng Liêm, Từ đó đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng KCB tại các trạm y tế trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

 

Tác giả: Trần Vũ Phong; TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 307.720959786/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác xây dựng Nông thôn mới ở xã Đại Phước trong thời gian qua, đề xuất giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới: xã Đại Phước trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hứa Phước Đại; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 353.330959786/ Đ103. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Đề tài tập trung làm rõ các vấn đề về mức độ hài lòng của người dân đến công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Từ đó, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân liên quan đến công tác này.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.