foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Hồng Xuân, TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 71tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia của người dân trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể “Rau má Châu Thành, Tiền Giang”.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất rau má Châu Thành, Tiền Giang;

- Đánh giá hiệu quả kinh tế từ việc sản xuất rau má của nông hộ Châu Thành, Tiền Giang;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia của người dân trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể rau má Châu Thành, Tiền Giang;

- Đề xuất các hàm ý chính sách để thúc đẩy sự tham gia của người dân trong việc xây dựng nhãn hiệu tập thể rau má Châu Thành, Tiền Giang.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.