foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Lợi, PGS. TS. Nguyễn Văn Ngãi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 72tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, thu thập số liệu và điều tra khảo sát phân tích đánh giá ý kiến của người dân về mức sẵn lòng chi trả của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích và đánh giá mức độ bình quân sẵn lòng chi trả của người dân đối với dịch vụ cung cấp nước tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất các hàm ý chính sách.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.