foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Thúy Kiều, PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 100tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nhằm đúc kết cơ sở lý luận về xây dựng nông thôn mới và khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới ở xã thí điểm Hựu Thành để phân tích đánh giá cách tiếp cận, phương thức xây dựng nông thôn mới và các kết quả đạt được.Từ đó, đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượngthực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia – xây dựng NTM trên địa bàn huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát triển nông thôn, vận dụng vào bối cảnh kinh tế - xã hội và thể chế của Việt Nam, cụ thể trong trường hợp xã thí điểm Hựu Thành, huyện Trà Ôn để làm nền tảng lý luận cho XD NTM;

- Đánh giá thực trạng XD NTM xã thí điểm Hựu Thành và huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long rút ra các bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết cho tiến trình XD NTM;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thành công Chương trình XD NTM ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.