foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Thành, TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 93tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh;

Đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Lách;

Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực Kinh tế ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Chợ Lách trong thời gian tới.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.