foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Sáu, TS. Lê Quang Thông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 97tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách của hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá tình hình đầu tư vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo trong 04 năm 2014- 6/2017 và hiệu quả sử dụng vốn vay hộ nghèo tại Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014- 6/2017;

- Xác định các yếu tổ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay tín dụng chính sách của hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.