foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thành Luân, PGS. TS. Nguyễn Văn Ngãi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 63tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Qua đó đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng chính thức cho hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn nghiên cứu.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được thực trạng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số khuyến nghị, hàm ý chính sách phát triển tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.