foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Thơ, TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 73tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng chiến lược phát triển và đề ra giải pháp thực hiện cho Trường Đại học Trà Vinh đến năm 2025. Giúp Trường thích ứng với các tác động của môi trường kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vốn có, để đạt được những mục tiêu đề ra và giữ vững vị thế cạnh tranh với các Trường khác, để Trường ngày càng có nhiều cơ hội phát triển bền vững ổn định và có danh tiếng trong làng Đại học Việt Nam và thế giới

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng đánh giá các yếu tố môi trường bên trong của Trường, nhằm đánh giá điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng chiến lược phù hợp; Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển của Trường, nhằm xác định những cơ hội và thách thức đối với Trường Đại học Trà Vinh;

- Xây dựng các chiến lược phát triển vững chắc cho Trường Đại học Trà Vinh từ nay đến năm 2025;

- Lựa chọn các chiến lược ưu tiên và đề xuất các giải pháp cần thực hiện nhanh chóng, để sớm đạt được mục tiêu phát triển dài hạn sau 05 năm đến 10 năm.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.