foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Công Trứ, TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 87tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ phù hợp của cơ chế phân cấp quản lý ngân sách đối với tình hình thực tế của tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn từ năm 2011-2015. Trên cơ sở đó, đề xuất một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý nhà nước của Việt Nam nói chung, tỉnh Tiền Giang nói riêng trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát về cơ chế phân cấp quản lý ngân sách tại tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang thực hiện việc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên cơ sở Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2003; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

- Đánh giá thực trạng phân cấp quản lý ngân sách, những kết quả đạt được, những bất cập tồn tại trong thực hiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 tại tỉnh Tiền Giang;

- Đánh giá mức độ hợp lý của cơ chế điều tiết ngân sách huyện 30% ngân sách xã 70% đối với một số khoản thu như lệ phí trước bạ nhà, đất; thuế thu nhập các nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, … như hiện nay đối với tình hình thực tế của tỉnh Tiền Giang;

- : Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả nhằm hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý NSNN tại tỉnh Tiền Giang.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.