foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Đức, TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 103tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tại Trường Đại học Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý tài sản trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Đánh giá thực trạng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tài sản tại Trường ĐHTV giai đoạn 2013-2016;

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài sản tại Trường Đại học Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.