foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Phú; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.4791 / Ph500 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Làm rõ cơ sở lý luận của việc huy động vốn đầu tư vào khai thác những tiềm năng của ngành du lịch;

- Phân tích thực trạng huy động vốn đầu tư để phát triển của ngành du lịch huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trong thời gian vừa qua;

- Đề xuất một số giải pháp để đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển ngành du lịch huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trong thời gian tới.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.