foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Kim Phụng; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8384 / Ph513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của DN về chất lượng dịch vụ khi đầu tư vào các KCN tỉnh Trà Vinh.

Mục tiệu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của DN về chất lượng dịch vụ khi đầu tư vào các KCN tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích thực trạng sự hài lòng của DN về chất lượng dịch vụ khi đầu tư vào các KCN tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2012 – 2016 để thấy những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân;

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sự hài lòng của DN về chất lượng dịch vụ khi đầu tư vào các KCN tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.