foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Đệ; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.673 / Đ250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài, đề tài sẽ nghiên cứu đánh giá thực trạng thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh thời gian qua, từ đó đề ra những giải pháp nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mục tiệu cụ thể:

- Phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian qua 2012-2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

- Đề xuất những giải pháp nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.