foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Mến; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.22 / M254. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thu nhập của nông hộ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao thu nhập của nông hộ trong thời gian tới.

Mục tiệu cụ thể:

- Phân tích thực trạng thu nhập của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ;

- Đề xuất hàm ý chính sách nâng cao thu nhập của nông hộ trong thời gian tới.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.