foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tôn Văn Hùng; TS. Lê Long Hậu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý thu thuế GTGT, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp trong những năm qua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT đối với các doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Mục tiệu cụ thể:

- Hệ thống hóa và làm rõ được cơ sở lý luận về quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp;

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

- Đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp tại Chi cục Thuế huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phù hợp với điều kiện mới.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.