foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Tiến Dũng; TS. Nguyễn Hải Quang (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất thải y tế ở các bệnh viện của ngành Y tế tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Mục tiệu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý chất thải y tế;

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện của ngành Y tế tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.