foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Minh Tâm; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.205 / T120 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ các vấn đề về cơ sở lý luận về thuế và công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế;

- Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre trong thời gian qua;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.