foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lưu Thiên Trang; PGS. TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.4012 / Tr106 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoạch định chiến lược phát triển phát triển nông nghiệp bền vững huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược, chiến lược phát triển và nông nghiệp bền vững;

- Đánh giá thực trạng ngành nông nghiệp huyện Càng Long trong việc phát triển ngành nông nghiệp nói chung, xác định cơ hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu và các nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình phát triển ngành nông nghiệp;

- Hoạch định chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững và đề ra giải pháp cho huyện Càng Long đến năm 2025;


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.