foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh; TS. Từ Văn Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12 / M107 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hoá cơ sở lý luận về vốn huy động và điều chuyển vốn nội bộ, các cơ chế quản lý vốn của các ngân hàng thương mại.

Mục tiêu cụ thể:

So sánh những ưu và nhược điểm của từng cơ chế quản lý vốn để làm cơ sở nghiên cứu cho quá trình triển khai và ứng dụng Cơ chế quản lý vốn tập trung tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Rút ra những thành tựu và tồn tại qua thực tiễn ứng dụng Cơ chế quản lý vốn tập trung. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện Cơ chế này tại SCB.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.